เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคในวงกว้างเข้าถึง จึงถือเป็นทางเลือกสำหรับใช้ทำธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การมีเว็บไซต์อย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการขยายฐานลูกค้า จำเป็นต้องนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มาช่วยให้เว็บไซต์และสินค้าหรือบริการที่ลงในเว็บไซต์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าการออกแบบและสร้างเว็บไซต์มีความสำคัญเช่นกัน แต่หากไม่ใช้การตลาดดิจิทัลมาช่วยประชาสัมพันธ์ โอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จก็มีน้อย

ด้วยเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์และการตลาดดิจิทัล เราจึงเปิดเว็บบล็อกนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำเสนอสาระเกี่ยวการทำเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดดิจิทัล โดยส่วนหนึ่งของประเด็นที่เราคัดเลือกมานำเสนอ มีดังนี้

สาระสำคัญส่วนหนึ่งที่เรานำเสนอ

  1. การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจแบบครบวงจร เป็นบทความว่าด้วยเรื่องการทำเว็บไซต์ธุรกิจที่ได้มาตรฐานซึ่งมีระบบและขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายอย่าง โดยบทความนี้มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับบทความว่าด้วยเรื่องบริษัทชั้นนำที่รับออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจ รวมทั้งบริษัทรับทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งเราคัดเลือกมาแนะนำ 5 และ 7 บริษัท ตามลำดับ
  2. อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) เป็นบทความว่าด้วยเรื่องการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภท แต่เราเลือกนำเสนอเฉพาะประเด็น “ร้านค้าออนไลน์” ที่เป็นช่องทางสำคัญของอีคอมเมิร์ซ โดยร้านค้าออนไลน์หรือการเปิดเว็บไซต์สำหรับจำหน่ายสินค้าและบริการเหล่านี้ เป็นเว็บไซต์มีฟังก์ชันเฉพาะหลายอย่างที่แตกต่างจากเว็บไซต์ประเภทอื่น

เราหวังว่าบทความที่นำเสนอทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจการทำเว็บไซต์ธุรกิจและการตลาดดิจิทัล โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีแผนทำเว็บไซต์เป็นของตนเอง