อีคอมเมิร์ซกับกระแสความนิยม

ผู้ทำธุรกิจค้าขายขนาดย่อมจำนวนหนึ่งอาจมีความรู้สึกว่า “อีคอมเมิร์ซ (e-Commerce)” หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องไกลตัว และคิดว่าไม่ใช่ทางเลือกสำหรับธุรกิจของตน ในขณะเดียวกันหากพูดถึง “ร้านค้าออนไลน์” ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวกลับมองว่าเป็นช่องทางที่มีประโยชน์ช่วยให้จำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น 

จริง ๆ แล้วร้านค้าออนไลน์ก็คืออีคอมเมิร์ซ และเป็นกลไกสำคัญในอันดับต้น ๆ ของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสร้างประโยชน์ในด้านการซื้อขายสินค้าและบริการจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง อีกทั้งได้รับความนิยมทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ลักษณะของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

ความหมายของอีคอมเมิร์ซในทางวิชาการมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้น บทความนี้จึงขอจำกัดการนำเสนอเฉพาะประเด็น “ร้านค้าออนไลน์” หรือการทำเว็บไซต์ขึ้นมาสำหรับใช้โฆษณาและจำหน่ายสินค้ารวมทั้งบริการ 

ในปัจจุบันธุรกิจรับทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เติบโตควบคู่ไปกับความนิยมเปิดร้านออนไลน์ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมีบริการและองค์ประกอบเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากเว็บไซต์ประเภทอื่น โดยบริการและองค์ประกอบระดับพื้นฐานที่สำคัญของเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ มีดังนี้ 

1. เด่นด้วยโฆษณาจำหน่ายสินค้าหรือบริการ 

2. ระบบตะกร้าสินค้า ซึ่งเป็นแถบให้ลูกค้ากดสินค้าใส่ตะกร้าก่อนสั่งซื้อ 

3. ระบบชำระเงิน เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีวิธีชำระเงินค่าสินค้าหลายช่องทาง รวมทั้งช่องทางให้ชำระเงินปลายทาง 

4. บริการขนส่งสินค้า ระบุบริษัทที่เลือกมาให้บริการนำส่งสินค้า และระบุค่าจัดส่ง  

5. ระบบติดตามการส่งสินค้า เป็นระบบที่ลูกค้าสามารถติดตามสินค้าที่สั่งซื้อว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว และจะส่งถึงลูกค้าเมื่อไร 

สำหรับผู้สนใจทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซหรือร้านค้าออนไลน์เป็นของตนเองสามารถเลือกใช้บริการบริษัทรับทำเว็บไซต์ได้ ซึ่งมีให้เลือกจำนวนมากในโลกออนไลน์