‘ห้องสมุด’ การตลาดดิจิทัล

แหล่งข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) นอกจากมีอยู่ในเว็บไซต์ที่นำเสนอในบทความหัวข้อต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งค้นหาได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่นำเสนอเรื่องนี้ที่มีข้อมูลในระดับเป็นห้องสมุดออนไลน์ขนาดย่อม มีดังนี้

4 แหล่งข้อมูลแนะนำ

1. Google Search Central

แม้เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลจะมีหลายเว็บไซต์ แต่ Google ได้รับความนิยมสูงสุด ดังนั้น เจ้าของเว็บไซต์ที่ทำ SEO จึงเน้นไปที่ Google ทั้งนี้ Google ได้นำเสนอบทความเกี่ยวกับ Google Search และ SEO ไว้อย่างละเอียดในบล็อก Google Search Central เช่น วิธีการทำงานของ Google Search และคู่มือ SEO สำหรับมือใหม่ เป็นต้น

2. Webbastard

เป็นเว็บไซต์รวมบทความเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลไว้น่าสนใจหลากหลายหัวข้อที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่ ประกอบด้วยหมวดของ SEO, Social Media Marketing, Content Marketing และเรื่องอื่น ๆ โดยส่วนหนึ่งของบทความที่น่าสนใจ เช่น “เรื่องที่ต้องเข้าใจก่อนทำ SEO” และ “10 ความเชื่อผิด ๆ ของผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับ SEO” เป็นต้น

3. Contentshifu

เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่นำเสนอบทความเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลไว้น่าสนใจ โดยมีบทความหลายหัวข้อ เช่น Digital Marketing, Paid Search, SEO, Social Media Marketing และ Mobile Marketing เป็นต้น นอกจากนั้น ยังเปิดคอร์สเรียนที่มีทั้งการเรียนออนไซต์และออนไลน์หลายคอร์สให้เลือก

4. Padveewebschool

นำเสนอบทความและคอร์สเรียนเช่นเดียวกับ Contentshifu แต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน โดยคอร์สเรียน SEO มีทั้งคอร์สออนไลน์และเรียนตามสถานที่นัดหมาย นอกจากนั้น ยังมีคอร์สสอนทำเว็บไซต์ WordPress ด้วย